Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – jest to jeden z rodzajów ubezpieczenia majątkowego. Dzięki takiemu ubezpieczeniu, koszty i skutki wyrządzenia szkody osobom trzecim przejmuje ubezpieczyciel. Ubezpieczony jest jednak zobowiązany do naprawienia szkód, których ubezpieczenie OC nie pokrywa.

Ubezpieczenie OC dzieli się na:

  • obowiązkowe (ubezpieczenie prawników, radców prawnych, notariusz, rzeczników patentowych, osób zajmujących się doradztwem podatkowym, architektów, inżynierów budownictwa, brokera ubezpieczeniowego, rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika nieruchomości, zarządcy nieruchomości, rolników, samochodu, szpitali i ośrodków zdrowia, organizatora imprezy masowej itp.).
  • dobrowolne (osoby fizycznej prowadzącej księgi rachunkowe, osoby fizycznej pracującej w służbie zdrowia, nauczycieli, wychowawców i innych pedagogów, członków władz spółek kapitałowych, osób prowadzących parking strzeżony, użytkownika jachtu śródlądowego, przewoźnika drogowego itp.)

Najpopularniejszym typem ubezpieczenia OC jest ubezpieczenie osoby posiadającej samochód. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, a jego wysokość określają odrębne przepisy, co oznacza, że to nie ubezpieczyciel decyduje o wysokości odszkodowania itp.

Popularnym typem dobrowolnego ubezpieczenia OC jest ubezpieczenie mieszkania – dzięki czemu właściciel mieszkania po wyrządzeniu szkody sąsiadowi, nie musi ze swojej kieszeni wykładać pieniędzy, za na przykład zalanie go.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powered by WordPress. Designed by elogi.